29.01.2015

 

Nyrealismen og modernismen

 

Nyrealismen er en periode som var fra ca 1900 til 1950. Den perioden gikk over to kriger, første og andre verdenskrig. Derfor var forfatterene svært preget av et krigsherjende Europa. De fleste tekstene de skrev var tekster som skulle oppfordre menneskene til å kjempe mot de vanskelige tidene, de gjenspeilet samfunnsendringer og utfordringer. Forfatterne skrev kritisk om samfunnet, men nå skrev de om enkeltmenneskene. En klassisk tekst av Sigrid Undset fra denne perioden er Kristin Lavransdatter.

 

Historiske hendelser:

 

*Industrialiseringen, overgangen fra manuelt til automatisering og mere maskinelt arbeid.Beskrivelse: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh-uldQ5uy9Ni2l5okfz143UcpcsskxFsnSdeW6TOhz2fO0Izj Dampmaskinen var en av årsakene til at industrialiseringen startet. James Watt var han som oppfant dampmaskinen.

 

*Første verdenskrig startet 1914 og varte fram til 1918. Norge var ikke med i krigen, men likevell måtte landet lide av stor skade på menneskeliv og senkning av norske handelsskip.

 

Beskrivelse: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToyOXhU8SBwKgEnVhAjf8kBXcTcQ88vFHSmRsaukNf6e7Shk0F

 

Beskrivelse: https://media.snl.no/system/images/14480/standard_stemmerett.jpg

 

*I 1913 fikk kvinnene i Norge stemmerett sånn som mennene alltid hadde fått. Da de fikk det hadde de kjempet for dette i over 30 år. Landet var et av de første i verden som innførte allmen stemmerett for kvinner.

 

Beskrivelse: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM6Ttitmcl2vWYoRru1BxqSiSAwee_H8zU6zgWxoCVndCNberR

 

*Børskrakk er når verdiene på aksjene synker kjempemye. Det skjedde i 1929, og selv om det vare varte i noen dager ble det full panikk fordi ?alle? ville selge seg ut av aksjemarkedet samtidig.

 

Beskrivelse: NORGE I KRIG: Tyske tropper marsjerer på Karl Johans gate i 1940. Foto: SCANPIX

 

* Den andre verdenskrig brøt ut i 1939 og varte fram til 1945. Norge hadde erklært seg nøytral, men likevell angrep tyske tropper landet 9. April 1940. tyskerne ga seg aldri, dermed sto norge under tysk okkupasjon helt til krigen sluttet.

 

Sigrid Undset er en av de mest kjentet forfatterne i nyrealismen. Da hun startet som forfatter skrev hum mye om det å skildre det nærliggende fra det daglige liv.  Etter en stund tok hun selv et radikalt oppgjør med sin egen tid, hun valgte å bli katolikk. Diktingen til sigrid handler også mye om kvinner som feller seg selv, som når kvinner gjør feil er det ingen andre enn seg selv å legge skylda på. Hennes mest kjente verk er Kristin Lavransdatter. Teksten er en historisk roman som forteller om livet til Kristin fra hun var liten til hun døde i svartedauen.

 

Beskrivelse: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqu-Zk8lTEKzGLU06HNamu8UqiBW_lbtEQag1JSERMVV-hV8TX

 

Olav Duun er en annen kjent fortfatter i denne perioden. Føst på Jøa i Fosnes. Han er en person som stille gammelt mot nytt og lar konfliktene komme tydelig fram. Sentrale temaer i flere av hans romaner var av mennesket i strid med maktene, både i seg selv og rundt seg. Hans mest kjente verk er Juvikfolket, der han viser hva som skjer når det gamle bondesamfunnet konfronteres med den nye tid. Duun  er en som kjemper mot ondskapen, dermed har har med et spørsmål i Juvikfolket: -Har et menneske rett til å drepe et annet menneske? Juvikfolket er en serie bøker på 6 bind.

 

Beskrivelse: https://media.snl.no/system/images/2890/standard_duunolav2.jpg

 

Dette er et utdrag fra den første boka om Juvikfolket:

 

Juvik-garen ligg ned imot fjorden i aust, med brattreinar og bakkar; på nordsia er det bratte furuhaugen, og så marka; sørover, på andre sida bekken, er bjørkskog og utslptt, myreng og hamrar om einannan, og så fjelle; myrane i vest heilt til plassgrenda og sjøen. Kringom husa er der fint og flatt, framfor nokon annan gar i bygda. Fjorden ligg open austover, han blikkar i godvere og er til hugnad, og i stormen kan ein stå i livda oppi Juvika og høyre på han og sjå kor kvit og vill han går. ? Kjem ein sjøvegs til Juvika, ligg garen og ikkje ansar på ein, ligg og har sitt for seg sjøl. Han har som ein tone kring seg, det syntes Juvikfolket støtt, ein djup og god tone, han kom ifrå skoglunnane og han kom ifrå gjorde og han kom ifrå husa sjøl: Gammel-stua var låg låg og grå, med berre eit auge imot ein, ein gammal heim, han var for gammal til å drøy: Ny-stua var høg og sterk og hadde mange vindauga, rettelig ein Juviking, som frammandfolk hadde lite mot til å gå under oppsyna og dei andre husa store og stødige og einig med henne i alt og eitt: Dette her er Juvika, og har du erend så får du leite til gars.

 

Modernismen var den perioden som var etter krigen(1950-2000). På den tidene ble det vanlig med en mer tradisjonell skrivemåte, nemlig rim og rytme. Etter krigen ble mange preget av angst og maktløshet, derfor ble denne følelsen understreket my e en  del dikt. I denne perioden vokste en ny barne og ungdomsliteratur som forfatterne var svært engasjert i. Tekstene de skrev uttrykte masse følelse, og barn og ungdom ble underholdt av det. De skrev mye om samfunnsforhold, det for å skape debatt, og de skrev mange skjønnliteratære tekster som beskrev problematiske forhold i samfunnet.

 

Fra 1950 av flyttet folk fra landet til byene, fordi på bygda slet mange hardt med jordbruk. Maskiner begynte å overta folks arbeid, og det ble behov for færre arbeidsfolk på landsbygda. Folk flyttet til byer fordi det var lettere å få jobb og å tjene penger. Folk begynte å få strøm og vann i boligene. Det ble også mer og mer vanlig med komfyr, vaskemaskin og kjøleskap. Siden økonomien i landet stek ble det mulig for folk å kjøpe varer som man tidligere hadde drømt om, som bil og tv. I 1969 ble det funnet olje i Nordsjøen. Da fikk norge enorme inntekter fra olje og gassvirksomhet.

 

Jan Erik Vold er en av de mest sentrale forfatterne i denne perioden, og er en av de mest innflytelsesrike lyrikeren. Han er kjent som essayist, kulturdebattant og plateartist. Gjennom hans dikt har han skapt mange debatter om litteratur og politikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette diktet heter And the wind blows free

 

Han som kunne stært stjerne

 

gikk ned

 

som skipper for datastyrt inventarsystem

 

ved standard Telefon

 

& kabel. Gitaren la han på hylla, valgte istede

 

Tallenes vei. 42 vintre

 

-og brakt tilbake

 

inn i den store, viljeløse rotasjon. Jentene sloss

 

om lokkene hans, i Nygårdsparken

 

sommeren 58, bare med politieskorte

 

var han trygg. Pelle

 

med det lyse blikket. Møtte opp på Oslo Ø

 

il høst, da gode venner

 

skulle avsted til rødvin og sang. Oh, bury me not

 

on the lone prairie, where the coyote howls

 

and the wind blows free

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits